Handgebouwde instrumenten - Online webshop voor alle strijkinstrumenten en toebehoren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Handgebouwde instrumenten

Dit zijn professionele, volledig handgebouwde instrumenten waarvoor een certificaat van echtheid wordt afgeleverd.
Voor oude 19de en 20ste eeuwse instrumenten, alsook nieuwe studie-instrumenten zie www.artemusica.beThese are professional, fully hand-built instruments for which a certificate of authenticity is delivered.
For old 19th and 20th century instruments as well as new study instruments see www.artemusica.be

 7-snarige basgamba gebouwd door J.P. Gheerardyn,
Brugge anno 2012 naar een model van Nicolas Bertrand anno 1704.
Trillende snaarlengte 70,50 cm. Snaren Pirastro.
Zeer mooi professioneel instrument, heel goede projectie,
evenwichting in alle snaren en zeer goed volume. Rijke toon.
De korte noten worden ook allemaal afzonderlijk gehoord.
Prachtig instrument. Enkele grote gambisten uit beroemde orkesten
in Wenen spelen op dezelfde types gamba's die ik ook heb gebouwd !
Meer inlichtingen : klik hier.

(Foto's binnenkort beschikbaar.)

7-stringed bass viola da gamba built by J.P. Gheerardyn,
Bruges anno 2012 after an instrument of Nicolas Bertrand anno 1704.
Stringlength  70,50 cm. Strings Pirastro.
Very nice professional instrument, very good projection,
very well balanced in all strings and very good volume.
The short notes can also been heard separately. Rich tone.
Wonderful instrument. Some great gambists from famous
orchestras in Vienna play on the same type gambas I also built!
More information : click here.

(Pictures available soon.)

 

7-snarige basgamba gebouwd door J.P. Gheerardyn,
Brugge anno 2015 naar een model van Nicolas Bertrand anno 1704.
Trillende snaarlengte 70,50 cm. Kathedrale snaren.
Zeer mooi professioneel instrument, heel goede projectie,
evenwichting in alle snaren en zeer goed volume en rijke toon.
De korte noten worden ook allemaal afzonderlijk gehoord.
Prachtig instrument. Enkele grote gambisten uit beroemde orkesten
in Wenen spelen op eenzelfde gamba die ik ook heb gebouwd !
Meer inlichtingen : klik hier.

(Foto's binnenkort beschikbaar.)

7-stringed bass viola da gamba built by J.P. Gheerardyn,
Bruges anno 2015 after an instrument of Nicolas Bertrand anno 1704.
Stringlength  70,50 cm. Strings Kathedrale.
Very nice professional instrument, very good projection,
very well balanced in all strings and very good volume and a rich tone.
The short notes can also been heard separately.
Wonderful instrument. Some great gambists from famous
orchestras in Vienna play on the same gamba I also built!
More information : click here.

(Pictures available soon.)

naar Feyzeau à Bordeaux anno 1752
naar Feyzeau à Bordeaux anno 1752
naar Feyzeau à Bordeaux anno 1752
 

Discantgamba M. Jacobs, Brugge anno 1995 naar
Feuzeau à Bordeaux anno 1752.
Snaarlengte 330 mm en snaren Pirastro.
Zeer mooi en goedklinkend instrument met rijke klank.
Goede projectie en evenwichtig in alle snaren.
Meer inlichtingen :  klik hier.

Discantgamba M. Jacobs, Bruges ano 1995 after
Feuzeau à Bordeaux anno 1752.
String length 330 mm and strings Pirastro.
Very nice and good sounding instrument with a rich tone.
Good projection and
well balanced in all strings.
More information: click here.

Barokviool naar Jacobus Stainer anno 1679
Barokviool naar Jacobus Stainer anno 1679
Barokviool naar Jacobus Stainer anno 1679
Barokviool naar Jacobus Stainer anno 1679

Barokviool gebouwd door M. Jacobs, Brugge anno 2016,
naar een viool van Jacobus Stainer, anno 1679.
Ruglengte 356 mm.
Mooi instrument met rijke toon, goed volme, goede projectie
en evenwichtig in alle snaren. Goede bespeelbaarheid. Rijke klank.
Meer inlichtingen : klik hier.

Baroque violin built by M. Jacobs, Bruges anno 2016 after
an instrument of Jacobus Stainer, anno 1679.
Backlength : 356 mm.
Nice instrument with rich tone, good volume, good projection
and well balanced in all strings. Rich sound. Good playability.
More info : click here.

naar Antonius Stradivarius anno 1689
naar Antonius Stradivarius anno 1689
naar Antonius Stradivarius anno 1689
naar Antonius Stradivarius anno 1689

4/4 viool M. Jacobs, Brugge anno 1996
naar Antonius Stradivarius anno 1689.
Zeer mooi instrument met goede evenwichtige klank,
goed volume en goede bespeelbaarheid, rijke toon.
Ruglengte : 359 mm.
Meer inlichtingen : klik hier.

4/4 violin M. Jacobs, Bruges anno 1996
after Antonius Stradivarius anno 1689.
Very beautiful instrument with a well balanced sound,
good volume, good playability and a rich sound.
Backlength : 359 mm.
More info : click here.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu